7
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/10/01
  • محل سکونت : کرمانشاه
30سال تهیه کننده وکارگردان سیما درکنار ان عکاسی کرده ومی کنم.شرکت درچندین جشنواره ونمایشگاه انفرادی وگروهی.فعلا بازنشسته...عضو اصلی انجمن عکاسان ایران
عضو هیئت امناء انجمن عکاسان استان کرمانشاه

مدیر هنرهای تصویری حوزه هنری استان کرمانشاه درسال 1390
مدرس عکاسی وفیلمسازی کانون پرورش وفکری کودکان ونوجوانان درسال 1361
مسئول واحد عکس جهاد سازندگی استان کرمانشاه درسال1358
داور یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه
داور سی ویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجردر کرمانشاه 1391

تجارب وجوائز:
برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس دعوت به سازندگی 1359 کرمانشاه
برگزیده نفر اول چهارمین جشنواره سینمای جوان ایران بخش دفاع مقدس 1362
منتخب جشنواره عکس تعاون 1389
منتخب جشنواره عکس سفره های حسینی 1389
منتخب جشنواره سراسری سفرنامه نویسی ناصر خسرو1390
شرکت درنمایشگاه عکس گروهی کرمانشاه شناسی (فرهنگسرای نیاوران)1390
شرکت درنمایشگاه عکس گروهی صنایع دستی (کاخ نیاوران)1390
شرکت درنمایشگاه عکس استانی غرب فوکا1390
شرکت درنمایشگاه عکس ^34^فوکو ارت^34^ درشیراز وتهران 1391
شرکت درنمایشگاه عکس 33عکس 33عکاس کرمانشاه 1389
راهیابی درنمایشگاه عکس رشد درموسسه صبا1391
چاب آثار درکتاب عکس تعاون 1389
چاب آثار درکتاب جشنواره ایرانشناسی
چاپ آثار درکتاب جشنواره بین المللی سوگواره
چاپ آثار در کتاب انجمن عکاسان دفاع مقدس ایران
آثار برگزیده وچاپ آثار درکتاب عکس دومین سوگواره عاشورایی