15
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1390/09/13
  • محل سکونت : بندرعباس
مسول کانون عکس انجمن سینما جوان دفتر بندرعباس
شرکت در چندین جشنواره عکس داخلی و خارجی
داوری چندین دوره مسبقات عکاسی استانی در هرمزگان
مدرس عکاسی در آموزشگاههای بندعباس
رئیس انجمن عکاسان هرمزگان