...
67% امتیاز

۱۳۹۹/۰۹/۲۷

بازدید : 17 نظرات : 1

https://1pix.ir/i/avda
دسته بندی : دریا انسان غیره

...

...

کاربر مهمان
ایمان دیناروند
ایمان دیناروند
تصویری گزنده از یک اتفاق تلخ:جنگ. کودکانی که بر جنازه ی زنگاربسته ی جنگ نشسته اند. اجتماع عنصر کودکان برهنه (بخوانید بی پناه) و تانک(که اینک حکم پناهگاه و جزیره دارد) بیننده را جذب میکند اما مخاطب را دچار نوعی سردرگمی میکند: جنگ خوب است یا بد؟