ثبت نام


ثبت نام شما به معنای پذیرش قوانین سایت می باشد


ثبت نام با شبکه های اجتماعی

قوانین و ضوابط

 1. تمامی اعضا باید با هویت واقعی خویش ثبت نام کرده و اطلاعات پروفایل خود را به درستی تکمیل کنند.
 2. کاربران حق استفاده از دو کاربری به صورت همزمان را نخواهند داشت.
 3. اعضای سایت باید برای تکمیل پروفایل خود از زبان پارسی استفاده کنند.
 4. کاربران باید از ایجاد تشویش در این فضای مجازی پرهیز کرده و در رعایت ادب و شئونات اخلاقی بکوشند.
 5. مدیریت سایت در صورت برخورد با تصاویر مبتذل و یا نظرات نامناسب سریعا به حذف آن اقدام کرده و کاربری خاطی را برای مدت معینی به حالت تعلیق در خواهد آورد.
 6. هر نظری که در آن از الفاظ نامناسب استفاده شده یا برداشت نامناسبی از آن بشود یا به شخصیت یک فرد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توهینی شده باشد یا عکس مورد نقد را بدون رعایت حدود نقد تخریب کند، حذف خواهد شد.
 7. تمامی مسئولیت عکس ها و نظرات یک کاربر چه از لحاظ مالکیت معنوی و چه از لحاظ حقوق مادی مربوط به شخص ارسال کننده خواهد بود.
 8. برای حفظ سطح کیفی گالری، امتیاز کاربران با روندی خاص به تصاویر در حال انتظار داده می شود. میانگین این امتیازات، عکس های مناسب گالری را از نامناسب آن جدا می کند.
 9. عکس منتخب دوره از میان عکس های پذیرفته شده به گالری انتخاب می شود، پس اعضاء به صورت غیر مستقیم در امر داوری ِ تصویر منتخب دخالت دارند.
 10. استفاده از علایم، شکلک ها و یا ایجاد نوشتاری با فونت های بزرگ و یا رنگارنگ که باعث بر هم خوردن یکپارچگی صفحات سایت می شود ممنوع خواهد بود و بدون توجه به محتوی حذف خواهد شد.
 11. پنج نوع کاربری در سایت تعریف شده است که هر کدام امکانات ویژه ای به همراه دارند: کاربر عادی ، کاربر فعال ، کاربر برنزی، کاربر نقره ای و کاربران طلایی اعضایی هستند که بر کیفیت عکس های ارسالی نظارت دارند.
 12. برای ارتقاء سطح کاربری هر عضو، به سابقه ی شخص (بیوگرافی) و نحوه ی فعالیتشان در سایت توجه می شود. کیفیت نقدها، میزان نظرات و ارسال تصاویری با کیفیت در ارتقاء سطح کاربری به صورت مستقیم دخیل خواهد بود.
 13. عکس های ارسالی باید دارای کیفیتی مطلوب از لحاظ محتوایی باشند که در آن ها مسائل تکنیکی نیز رعایت شده باشد.
 14. تصویر ارسالی نباید حامل اسم یا امضایی باشد که نام عکاس یا هویت ایشان را فاش کند. پذیرش عکس های ارسالی منوط به ایده های جدید، خلاقیت و میزان رعایت موارد فوق است.
 15. پس از ثبت نام و ارسال آثار هیچ یک از تصاویر , پروفایل کاربری و دیگر اطلاعات سایت قابل حذف نمی باشند.