0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1393/02/26
  • محل سکونت : تهران
2 سال عکاسی به صورت تجربی و خواندن کتابهای مربوط به عکاسی .علاقمند به عکاسی اجتماعی .